Khái niệm

 • Xuất khẩu là gì, hay khái niệm xuất khẩu
 • Nhập khẩu
 • Kim ngạch xuất khẩu là gì
 • CO CQ là gì
 • Incoterms là gì (và các điều kiện phổ biến: CIF, FOB…)
 • UCP là gì
 • Thư tín dụng (L/C) là gì
 • Hàng xuất khẩu
 • Xuất khẩu tại chỗ

Thủ tục nghiệp vụ

Tiếp đó là tới phần thảo luận về nghiệp vụ và các quy trình, thủ tục trong lĩnh vực XNK:

Dịch vụ

 • Ủy thác xuất khẩu
 • Ủy thác nhập khẩu
 • Công ty XNK
 • Dịch vụ XNK
 • Việc làm XNK

Chứng từ

Thuế xuất nhập khẩu

Nội dung khác

 • XNK Việt Nam
 • Diễn đàn XNK
 • Nhân viên XNK

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.