Hàng OOG là gì ?

  Hàng OOG (Out Of Gauge) là những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG là những mặt hàng sử dụng những container đặc biệt như Open top hoặc Flat rack. Một số hình ảnh minh họa: Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp …

Notify Party là gì ?

  Notify Party là công ty/người có tên trên vận đơn hoặc giấy gửi hàng sẽ được thông báo khi hàng hóa tới nơi đến. Notify Party có thể khác với người nhận hàng, nhưng thường là người thực nhận những hàng hóa đó. Bên thông báo không có đặc quyền gì (nằm ngoài thông …

Điều kiện CFR là gì ?

  CFR (COST AND FREIGHT) – TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ CFR (cảng đến quy định) CFR là một điều kiện của Incoterm. Điều kiên này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. Trong CFR người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. …

Đăng ký kiểm xe nâng, máy xúc, máy đào

  Đăng kiểm xe nâng, máy xúc, máy đào… thế nào? Bạn muốn làm thủ tục đăng kiểm xe nâng, máy xúc, máy đào… mới nhập khẩu? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về các bước cần thiết. Thực ra, xe nâng, máy xúc… được gọi chung là xe máy chuyên dùng, gồm …

ATIGA là gì?

  ATIGA – viết tắt của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement) được ra đời với mục đích điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối ASEAN và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng …

Thuật ngữ Tiếng Anh Xuất nhập khẩu

  700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU 700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD Export: xuất khẩu Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller) Import: nhập khẩu Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer) Sole Agent: đại lý độc quyền Customer: khách hàng Consumer: người tiêu dùng cuối …

Các khái niệm cơ bản trong Xuất nhập khẩu

  Khái niệm Xuất khẩu là gì, hay khái niệm xuất khẩu Nhập khẩu Kim ngạch xuất khẩu là gì CO CQ là gì Incoterms là gì (và các điều kiện phổ biến: CIF, FOB…) UCP là gì Thư tín dụng (L/C) là gì Hàng xuất khẩu Xuất khẩu tại chỗ Thủ tục nghiệp vụ …