CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)- CƯỚC PHÍ VÀ BẢO HIỂM TRẢ TỚI

CIP (nơi đến quy định)

CIP là một điều kiện của Incoterm, trong đó:

Người bán phải:

  • Ký hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định
  • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
  • Giao hàng cho người vận tải đầu tiên
  • Ký hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm
  • Cung cấp cho người mua hoá đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm hoặc bằng chứng khác để thể hiện hàng đã được bảo hiểm

Người mua phải:

  • Nhận hàng khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, khi hoá đơn, đơn bảo hiểm và chứng từ vận tải được giao cho mình
  • Chịu rủi ro và tổn thất kể từ khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Cách nhớ 11 điều kiện Incoterms 2010 nhanh và hiệu quả nhất

 

Nguồn: http://lapro.edu.vn/

Leave a comment

Your email address will not be published.