Credit note (Credit memo) Debit Note (Debit memo) là những loại chứng từ thường được sử dụng trong thương mại để điều chỉnh giá trị sai trên các chứng từ. Sau đây là sự khác biệt giữa 2 loại chứng từ này:

Credit note (credit memo): Là 1 chứng từ thương mại mà người bán sử dụng để bán cho người mua với số tiền thường nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trên hóa đơn. Trong thương mại, loại chứng từ này thường được sử dụng khi người mua hàng ko nhận được hàng hóa, hoặc khách trả lại hàng hóa do bị hỏng, lỗi. Hoặc trường hợp khách hàng trả thừa tiền so với số tiền hàng trên hóa đơn thì có thể dùng credit note để trả lại tiền thừa. Việc người bán phát hành credit note có tác dụng kích thích người mua (khách hàng) quay lại mua hàng/dịch vụ trong tương lai.

Một ví dụ về Credit Note

Như vậy trường hợp khách hàng mang hàng trả lại thì người bán có thể trả lại bằng tiền mặt, bằng mặt hàng khác hoặc sử dụng credit note để trả để KH có thể sử dụng mua hàng sau này.

Debit Note (Debit memo): Là 1 chứng từ thương mại mà người mua gửi cho người bán. Người bán cũng có thể sử dụng Debit Memo (thay cho hóa đơn điều chỉnh) để điều chỉnh giá trị hóa đơn khi bị sai. Vì thế, thường Debit Memo chỉ được sử dụng ở mô hình kinh doanh B2B.

Debit Note (Debit Memo)

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.