1. CƯỚC PREPAID là gì?

Cước prepaid là cước trả trước tại cảng xuất, tức hàng mua bán theo giá CIF trên bill chúng ta sẽ thấy thể hiện Freight prepaid, thực tế thời hạn thanh toán có thể phụ thuộc vào mối quan hệ giữa chủ hàng và hãng tàu/đại lí hãng tàu,  một số hãng tàu thu cước khi chủ hàng đến hãng tàu/đại lí hãng tàu lấy bill gốc, hoặc thu khi phát hành bill, nếu sử dụng Bill surrendered thì có trường hợp thu cước phí trước khi gửi điện giao hàng cho consignee, cước prepaid này áp dụng khi phát hành MBL hoặc HBL.

Giữa các đại lí FWD với nhau, khi phát hành MBL, trên bill thể hiện Freight prepaid, tức cước phí này trả trước tại cảng xuất nhưng giữa các đại lí có chính sách công nợ nên thường thu sau trong một khoảng thời gian nhất định.

Cước trả trước đồng nghĩa với việc đóng local charges theo chỉ định.

2. CƯỚC COLLECT là gì

Cước collect là loại cước mà người mua sẽ trả cước tàu tại cảng đến, khi mua hàng theo giá FOB hoặc EXW, người thu cước tàu là forwarder/hãng tàu tại cảng dỡ hàng (cảng đến) khi consignee mua cước tàu từ FWD/hãng tàu ở nước nhập khẩu. Khi có thông báo hàng đến, consignee sẽ nhận kèm chi phí cước tàu và phí lệnh giao hàng, lúc này consignee phải thanh toán mới nhận được lệnh giao hàng hoặc  thời gian thanh toán có thể điều chỉnh nếu có công nợ/hợp đồng giữa các bên. Trên HBL thể hiện Freight Collect.

3. SO SÁNH CƯỚC PREPAID VÀ  COLLECT?

GIỐNG NHAU:

Hai loại cước này đều được trả cho bên nào mà bạn thuê vận chuyển, hiểu nôm na là book bên nào thì trả cho bên đó. Về phần local charges nếu mua bán theo giá FOB và CIF thì local charges bên shipper thì shipper trả, consignee thì consignee trả, nếu mua bán theo giá EXW thì consignee trả local charges 2 đầu, còn mua bán theo điều kiện nhóm D (DAT, DAP, DDP) thì bên bán trả local charges 2 đầu.

KHÁC NHAU:

Đa phần Cước prepaid trả tại cảng xuất, cước collect trả tại cảng nhập, có một số trường hợp tuy thể hiện cước prepaid hoặc cước collect nhưng vị trí trả cước có thể ngược lại nên nhà vận chuyển có thể yêu cầu chưa giải phóng hàng khi chưa trả cước hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.