Thuật ngữ gửi hàng chuyển tải (via) và gửi hàng trực tiếp (direct) có vẻ khá quen thuộc với mọi người trong nghề. Tuy nhiên, có thể bạn đang nghĩ sai và sử dụng sai 2 thuật ngữ này.

1. Gửi hàng trực tiếp (Direct ):

  • Vận chuyển hàng từ cảng xuất phát đến cảng đích chỉ với 1 con tàu.
  • Không phải tàu đi thẳng 1 mạch từ cảng xuất phát đến cảng đích, mà là dù tàu có cập nhiều cảng ở nhiều nước khác nhau nhưng hàng hoá được bốc lên tàu nào thì khi đến cảng dỡ hàng, hàng vẫn nằm trên con tàu đó.

2. Gửi hàng chuyển tải (via) :

  • Vận chuyển hàng bằng 1 hoặc nhiều con tàu, khi tàu không thuận đường để chuyển hàng hoá đến nơi giao hàng hoặc không đủ lượng hàng đến cảng đích; khi đó, tàu sẽ ghé tại một cảng trên đường đi sang hàng qua cho 1 con tàu khác để gom hàng tới cảng đích, nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
  • Như vậy, hàng được bốc lên tàu ABC thì khi dỡ hàng hàng nằm trên tàu XYZ, có thể hàng được chuyển tải qua nhiều tàu khác nhau trước khi lên tàu XYZ để về cảng đích.

Đối với hàng hoá được vận chuyển từ quốc tế quá Campuchia, thường được vận chuyển via Việt Nam, sau đó vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí (mượn đường của Việt Nam để vận chuyển hàng qua Campuchia). Hàng hoá được làm thủ tục quá cảnh tại cảng Việt Nam, sau đó vận chuyển và làm thủ tục chính ngạch tại cửa khẩu Việt Nam, đầu Campuchia có thể gom hàng tiểu ngạch hoặc chính ngạch tuỳ vào nhu cầu khách hàng.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.