Hàng OOG là gì ? - Blog Xuất Nhập Khẩu

Hàng OOG là gì ?

 

Hàng OOG (Out Of Gauge) là những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG là những mặt hàng sử dụng những container đặc biệt như Open top hoặc Flat rack.

Một số hình ảnh minh họa:

DÀNH CHO CÔNG TY FORWARDER


 Nền tảng quản lý và tương tác với khách hàng toàn diện

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:


giải pháp số hóa mới dành cho công ty forwarder