Hàng OOG (Out Of Gauge) là những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG là những mặt hàng sử dụng những container đặc biệt như Open top hoặc Flat rack.

Một số hình ảnh minh họa:

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.