Notify Party là gì ? - Blog Xuất Nhập Khẩu

Notify Party là gì ?

 

Notify Party là công ty/người có tên trên vận đơn hoặc giấy gửi hàng sẽ được thông báo khi hàng hóa tới nơi đến. Notify Party có thể khác với người nhận hàng, nhưng thường là người thực nhận những hàng hóa đó. Bên thông báo không có đặc quyền gì (nằm ngoài thông báo đó) theo vận đơn hoặc giấy gửi hàng.

Thường trên Bill
– Shipper: Seller
– Consignee: Buyer
– Notify party: the same as consignee

DÀNH CHO CÔNG TY FORWARDER


 Nền tảng quản lý và tương tác với khách hàng toàn diện

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:


giải pháp số hóa mới dành cho công ty forwarder