Blog Xuất Nhập Khẩu - Page 22 of 24 - Blog về Logistics và Xuất Nhập Khẩu

Phân biệt C/O và C/Q

  Tìm hiểu C/O C/Q  là gì cũng là một việc cần thiết đối với những ai làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Thực tế C/O C/Q  là hai chứng từ hoàn toàn khác nhau, và đương nhiên cũng có chức năng khác nhau. C/O là giấy chứng nhận xuất […]

Đọc tiếp

C/O là gì ? Thủ tục cấp C/O

  C/O là gì? C/O là Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa (Certificate of origin – C/O) là một chứng từ nằm trong Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu hàng hóa, Chứng từ này giúp cho hàng hóa Xuất nhập khẩu được nhiều ưu đãi hơn (tùy thuộc vào mối quan […]

Đọc tiếp

Incoterms là gì ?

Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms – Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên […]

Đọc tiếp