Blog Xuất Nhập Khẩu - Page 23 of 24 - Blog về Logistics và Xuất Nhập Khẩu

Logistics Việt Nam năm 2017

  Thực trạng ngành Logistics của Việt Nam Dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện có quy mô khoảng 20-22 tỷ USD/năm, chiếm 20,9% GDP của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành Dịch vụ logistics trong những năm qua là từ 16 – 20%/năm. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế […]

Đọc tiếp