Phí bill là gì ?

 

Phí Bill là loại phụ phí mà hãng tàu làm bill để khai những thông tin cần thiết như người gửi hàng shiper, người nhận hàng consignee và người được thông báo tàu đến Notify party. Trong vận chuyển hàng hóa đường biển bill như là linh hồn của hàng hóa, vì bill là giấy chứng nhận người chở hàng đã nhận hàng cùa người gửi.

Ngoài ra trên bill bắt buộc yêu cầu số containersố seal. Nếu bạn lấy bill gốc thì không đóng thêm bất cứ khoản phí nào mà chỉ đóng duy nhất phí bill, nếu làm telex release thì đóng thêm khoản phí telex.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.