Phí Handling charge là gì?

 

Phí Handling charge là một loại phí do hãng tàu hoặc forwarder lập ra thu của shipper hoặc của consignee nhằm bù đắp chi phí take care lô hàng của bạn, chẳng hạn như phí giao dịch giữa đại lý của hãng tàu/forwarder, chi phí làm manifest và chi phí làm D/O (mặc dù đã thu phí D/O), chi phí điện thoại, chi phí khấu hao…

———————————

>>>>> Vì bất kể một lô hàng nào có đơn giản đến mức nào đi nữa thì hãng tàu và forwader cũng phải mất thời gian ra để handle và xử lý. Mức phí này cũng là hợp lý để họ có thể xử lý thông tin cho khách hàng chính xác nhất.

Trên thi trường chúng ta thường thấy hãng tàu không thu phí handling charge (làm master bill). Nhưng với một số hàng chỉ định qua forwader thì forwader phải thu phí này và được tính vào phụ phí vận tải biển, vì rằng hàng chỉ định forwader không được hưởng hoa hồng từ phí cước tàu.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.