Trong vận tải hàng lẻ (LCL), Forwader thu phí CFS là chữ viết tắt của Container Freight Station fee trong tiếng anh. Có nghĩa là mỗi khi có hàng lẻ xuất/nhập thì các consol/forwader phải dỡ hàng hóa từ container đưa vào kho hoặc ngược lại và họ thu phí CFS để bù đắp vào chi phí giữ hàng, chi phí kho bãi.

Các bạn tham khảo cước vận tải hàng lẻ sang Tokyo mình báo giá cho khách gồm các phí: Ocean freight, THC, CFS, Bill fee, AFR (phí này là phí khai hải quan hàng sang Japan)

Cước vận tải hàng lẻ đường biển HCM – TOKYO

O/F: free

THC: 4.4usd/cbm

CFS: 110.000vnd/cbm

AFR: 25usd/set

BL fee: 30usd

Có rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa phí THC và Phí CFS. Thật đơn giản để phân biệt 2 loại phí này. Phí CFS thu cho dịch vụ forwader phải thuê mướn kho bãi để bốc xếp hàng hóa tạm thời và kho bãi đợi consignee ra nhận hàng, còn THC là phí bốc xếp hàng từ cảng lên tàu hoặc từ tàu xuống cảng.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.