Phương thức thanh toán TT

 

TT (Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) nằm trong hình thức thanh toán By remittance – By transfer. Hình thức này như sau: Ngân hàng của người mua sẽ điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài thanh toán tiền cho người bán.
TT thì có 2 phương thức là chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả ngay / trả sau.

CHUYỂN TIỀN TRẢ TRƯỚC GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Người mua đến ngân hàng của người mua ra lệnh chuyển tiền để trả cho nhà xuất khẩu.
B2: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ đến người mua.
B3: Ngân hàng bên mua chuyển tiền cho ngân hàng bên bán.
B4: Ngân hàng người bán gửi giấy báo có cho người bán.
B5: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua.

CHUYỂN TIỀN TRẢ SAU GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua.
B2: Người mua ra lệnh cho ngân hàng người mua chuyển tiền để trả.
B3: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ cho người mua.
B4: Ngân hàng bên mua chuyển tiền trả cho ngân hàng bên bán.
B5: Ngân hàng bên bán gửi giấy báo có cho bên bán.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.