Purchase Order (P/O) là đơn đặt hàng mà Người Mua (Buyer) gửi cho Người Bán (Seller) xác nhận về việc mua hàng.

Ngoài ra, purchase order được xem như một loại giấy tờ được ủy quyền trong vấn đề giao dịch và buôn bán. Khi người bán đồng ý, purchase order sẽ trở thành một thỏa thuận mang tính ràng buộc tựa như hợp đồng mà cả hai bên đã ký kết.

Một đơn đặt hàng đưa ra các giới thiệu, số lượng, giá, giảm giá, điều khoản thanh toán, ngày thực hiện hoặc giao hàng, điều khoản và điều kiện liên quan khác, và xác định một người bán cụ thể. Điều này cũng được xem như là hệ thống thông tin trong quá trình mua bán.

Tại sao công ty lại sử dụng purchase order?

Công ty sử dụng đơn đặt hàng vì một vài lý do:

 • Đơn đặt hàng cho phép người mua có thể truyền đạt ý định cũng như là sự lựa chọn của họ đến người bán
 • Người bán được bảo vệ trong trường hợp bị người mua từ chối của việc trả tiền hàng hoá hoặc dịch vụ
 • Đơn đặt hàng giúp các đại lý quản lý các yêu cầu mới cũng như là chi tiêu đơn hàng trong tình hình hiện tại
 • Đơn đặt hàng giúp cho nền kinh tế hợp lý hoá quá trình mua bán theo một quy trình chuẩn

Người cho vay thương mại hoặc tổ chức tài chính có thể cung cấp hỗ trợ về tài chính dựa theo đơn đặt hàng. Có nhiều các tiện ích tài chính, thương mại hầu hết đều được cung cấp qua đơn đặt hàng mà các doanh nhân thường sử dụng như:

 • Đóng trước hạn mức tín dụng Gửi hàng
 • Gia hạn mức tín dụng Gửi hàng theo chức vụ
 • Phương tiện uy tín về thương mại
 • Gia hạn mức tín dụng Mua Hoá đơn nước ngoài
 • Gia hạn mức tín dụng về hoá đơn cũ
 • Xác nhận thứ tự các tiện ích

Đơn đặt hàng được sử dụng cho các vấn đề gì?

Người ta thường sử dụng đơn hàng:

 • Để tìm kiếm hàng hóa trong tiêu dung hằng ngày hay trong sàn chứng khoán (cổ phiếu)
 • Để tìm kiếm dịch vụ, tiện ích
 • Để yêu cầu khách hàng sử dụng hàng hóa nhập khẩu (đối với doanh nghiệp tư nhân).
 • Để tìm kiếm hàng hóa có nguồn gốc từ thiên nhiên và được sản xuất trong nước
 • Để giao dịch buôn bán hay việc mua sắm thuận lợi trong lần đầu tiên.
 • Tối ưu hoá mua bán.

Các nội dung cơ bản của PO gồm các thông tin như sau:

– Number and date (số và ngày)

– Seller/Buyer : Name, contact, Tel/fax( thông tin người mua, người bán)

– PIC

– Goods description/Commodity/Product (Mô tả hàng hóa)

– Quantity(số lượng)

– Specifications/Quality(phẩm cấp, thông số kỹ thuật)

– Unit price( đơn giá)

– Total amount(giá trị hợp đồng)

– Payment terms(điều kiện thanh toán)

– Delivery term(điều kiện giao hàng)

– (Special instruction) (discount, FOC…)

– Signature(chữ kí)

Purchase Order (P/O)

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.